ویزا شینگن وبسایتی جهت معرفی آژانسها و موسسات معتبر و دارای مجوز اخذ ویزای شینگن تضمینی و ویزای شینگن فوری با ارزانترین قیمت همچنین شرایط آسان اخذ ویزای شینگن و راهنمای مدارک ویزای شینگن کشورهای شنگن آلمان , ایتالیا , فرانسه , هلند , سوئد و... از شهرهای تهران , شیراز , اصفهان و... میباشد.

آگهی های دسته ویزای شینگن

مرجع ویزای کانادا ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
توریستی و مولتی
مرکز ویزای کانادا و شینگن

ویزای شینگن مولتی 3 ماهه تا 2 ساله ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
شینگن
ویزای شینگن

ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزای شینگن تک

ویزای شینگن را با کارگزاران معتبر و مجرب تجربه کنید ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزای شینگن کاملا تضمینی و مشاوره تخصصی و رایگان ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزا شنگن تضمینی از سفارت فرانسه و ایتالیا ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزا شینگن برای بهترین کشورهای شنگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزای شینگن آلمان , فرانسه و ایتالیا ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزای شینگن تضمینی و فوری بدون پیش پرداخت ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت: 0 تومان
ویزاکاران

ویزای شنگن همراه با ضمانت ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزای شینگن تضمینی و فوری ویزای-شنگن.نت

اخذ ویزای شینگن در نیازمندی ویزای-شنگن.نت ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزای-شنگن.نت

ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   مجله ویزای شینگن هایبرگ

ویزا تضمینی شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   مرکز ویزا شینگن

ویزا شینگن تضمینی و فوری ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزا شینگن تک

اخذ ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزا شنگن

ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   توریستی متخصصان ویزای شینگن

ویزای فوری شینگن تضمینی ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   توریستی مشاوران ویزا شینگن

ویزای شینگن تضمینی و معرفی مدارک ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   تضمینی توریستی schengenvisa

اخذ ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   تضمینی توریستی ویزا شینگن می

ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   توریستی تضمینی مرکز ویزا شینگن

ویزا شینگن فوری ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   مرکز ویزا شینگن

ویزای شینگن بدون پیش پرداخت VIP ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن و ویزای کانادا با قیمت استثنایی برای خانواده ها ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن تضمینی ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن تضمینی ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن تضمینی و فوری ارزانترین قیمت ممکن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن و تور کشورهای شنگن اروپا ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شنگن توریستی ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن با دعوتنامه نمایشگاهی و تجاری ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزا شینگن آلمان بلند مدت و کوتاه مدت با ارزانترین قیمت ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن ( توریستی , تجاری , نمایشگاهی ) ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن تضمینی و فوری ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن آلمان ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن فوری ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   توریستی تضمینی ویزاکاران

ویزای شینگن با قیمت استثنایی برای خانواده ها ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن تضمینی ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن ایتالیا ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

مشاوره و اخذ ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن و اقامت توریستی کشورهای شنگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن آلمان ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزا شینگن تضمینی و فوری ارزانترین قیمت ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن در شیراز با قیمت استثنایی برای خانواده ها ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن فرانسه ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن ارزان قیمت فوری و 100% تضمینی ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای فوری شینگن به صورت تضمینی ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن و رزرو هتل ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزا شنگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

دریافت ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزا شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

گرفتن ویزای شینگن تضمینی و فوری ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

اخذ ویزای شینگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن بلند مدت و کوتاه مدت ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن آلمان , ایتالیا , اتریش , فرانسه , هلند , یونان ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن و اخذ اقامت بلند مدت و کوتاه مدت در بهترین کشورهای شنگن ویزای شینگن ویزا شینگن تضمینی و فوری

قیمت:   0  تومان   ویزاکاران

ویزای شینگن

ویزای شینگن در وبسایت ویزا شینگن به صورت ویزای شینگن تضمینی و فوری قیمت ارزان با مدارک و شرایط آسان ویزای شینگن برای کشورهای شنگن آلمان , ایتالیا , فرانسه , یونان , اتریش , هلند , سوئد و ... اخذ میگردد.

ویزای شینگن چیست و چگونه دریافت میشود؟

ویزای شینگن چیست؟ این ویزا که می‌تواند توسط هر کدام از کشورهای واقع در منطقه‌ی شینگن صادر شود، به دارنده اجازه می‌دهد در بازه‌ی زمانی مشخص، آزادانه و بدون محدودیت به همه‌ی کشورهای اتحادیه اروپا که عضو پیمان شینگن هستند و همین‌طور کشورهای EFTA عضو پیمان شینگن سفر کرده یا از آن‌ها عبور کند.

چه کشورهایی در پیمان شینگن مشارکت دارند؟

کشورهای شنگن عبارتند از:

اتریش , بلژیک , جمهوری چک , دانمارک , استونی , فنلاند , فرانسه , آلمان , یونان , مجارستان , ایسلند , ایتالیا , لتونی , لیتوانی , لوکزامبرگ , مالت , هلند , نروژ , لهستان , پرتغال , اسلواکی , اسلوونی , اسپانیا , سوئد , سوییس , لیختن‏ اشتاین

EFTA چیست؟

EFTA مخفف European Free Trade Association (انجمن تجارت آزاد اروپا) است که ۹ کشور اتریش، بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سویس و انگلستان در آن عضویت دارند. انجمن EFTA به صورت غیر رسمی در سال ۱۹۸۷ توسط تعدادی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین واردکننده‌های آزاد اروپایی ایجاد شد ولی تا سال ۱۹۹۰ فعالیت رسمی خود را آغاز نکرد. تشکیلات مرکزی EFTA در هلند قرار دارد و اساسنامه‌ی این انجمن نیز به زبان هلندی تنظیم شده است.

EFTA چه تفاوتی با EU (اتحادیه‌ی اروپا) دارد؟

EFTA تنها از ۹ کشور اروپایی تشکیل شده است در حالی که بیشتر کشورهای اروپایی (۲۸ کشور) در اتحادیه اروپا عضویت دارند. اتحادیه‌ی اروپا به عنوان یک واحد اقتصادی قدرتمند، نقش عمده‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و همه‌ی اعضای آن دارای واحد پول (یورو) یکسانی هستند.

بعد از اخذ ویزای شینگن، چه مدت می‌توان در کشورهای عضو پیمان شینگن اقامت کرد؟

مدت اقامت بر اساس نوع ویزایی که در سفارتخانه یا کنسولگری هر کدام از کشورهای شینگن صادر شده است، مشخص می‌شود.

رایج‌ترین نوع ویزای شینگن

رایج‌ترین نوع ویزای شینگن ویزایی است که برای گردشگران صادر می‌شود که حداکثر ۹۰ روز اعتبار دارد و برای اخذ آن باید ۶ ماه از آخرین ورود به کشورهای شینگن گذشته باشد.

متقاضی ویزای شینگن باید چه پیش‌شرط‌هایی داشته باشد؟

هر کسی که بتواند مدارک لازم برای اثبات تمکن مالی برای تأمین هزینه‌های خود در مدت اقامت در کشورهای عضو پیمان شینگن را ارائه کند، می‌تواند برای ویزای شینگن درخواست بدهد.

نوع ویزای شینگن موردنیاز متقاضی بر چه اساسی مشخص می‌شود؟

بر اساس نوع و ماهیت سفر، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای شینگن سه نوع ویزا صادر می‌کنند:

۱. ویزای عادی (Uniform) شینگن که توسط هر کدام از کشورهای عضو پیمان شینگن صادر می‌شود و دارنده‌ی آن در بازه‌ی زمانی محدود (حداکثر ۹۰ روز) مجاز به اقامت یا عبور از کل منطقه‌ی شینگن است. ویزای عادی شینگن فقط با فاصله‌ی زمانی ۶ ماه از آخرین ورود به کشورهای شینگن صادر می‌شود.

۲. ویزای محدود (Limited) شینگن که در محدوده‌های خاصی اعتبار دارد و دارنده‌ی آن می‌تواند فقط به کشور صادر کننده‌ی ویزا یا در شرایط خاص به کشورهای دیگری که در هنگام درخواست ویزا نام آن‌ها را به صورت مشخص ذکر کرده، مسافرت کند.

۳. ویزای ملی (national) شینگن که به دارنده اجازه می‌دهد با هدف تحصیل، کار یا اقامت دائم به یکی از کشورهای شینگن وارد شود. ویزای عادی شینگن چیست؟ با در نظر گرفتن اهداف سفر، ویزای عادی شینگن به سه نوع A، B و C تقسیم می‌شود.

۱. ویزای شینگن عادی نوع A، ویزای ترانزیت (Transit) است و دارنده‌ی آن می‌تواند در محدوده‌ی بین‌المللی فرودگاه‌های منطقه‌ی شینگن تردد کند ولی اجازه ورود به کشورهای شینگن را ندارد. این نوع ویزا که با نام ویزای ترانزیت فرودگاهی نیز شناخته می‌شود، برای مسافرهایی مناسب است که مبدأ و مقصدشان هیچ‌کدام از کشورهای شینگن نیست ولی مجبورند پرواز خود را در یکی از فرودگاه‌های منطقه‌ی شینگن تعویض کنند.

۲. ویزای شینگن عادی نوع B نیز نوعی ویزای ترانزیت است که دارنده‌ی آن می‌تواند به ‌وسیله‌ی خودروی شخصی، اتوبوس و هواپیمای شخصی به مقصد یک کشور غیر شینگن، در حداکثر ۵ روز از چند کشور شینگن عبور کند.

۳. ویزای شینگن عادی نوع C نوعی ویزای کوتاه‌مدت است که به کمک آن می‌توان در یک بازه‌ی زمانی مشخص در کشورهای شینگن اقامت کرد.

ویزاهای ترانزیت فرودگاهی (نوع A) و ترانزیت (نوع B) چه تفاوتی با هم دارند؟ 

دارنده‌ی ویزای ترانزیت فرودگاهی به هیچ عنوان حق خروج از فرودگاه‌های بین‌المللی کشورهای شینگن را ندارد ولی دارنده‌ی ویزای ترانزیت می‌تواند به مدت ۵ روز از چند کشور شینگن عبور کند.

تفاوت بین ویزای شینگن چند ورودی (multiple-entry) و تک ورودی (single-entry) چیست؟

با ویزای تک ورودی در یک بازه‌ی زمانی مشخص فقط یک‌بار می‌توان وارد منطقه‌ی شینگن شد و به محض خروج از آن، ویزا اعتبار خود را از دست می‌دهد و حتی اگر محدودیت زمانی آن تمام نشده باشد نیز ورود دوباره به منطقه‌ی شینگن مجاز نیست. در حالی که با ویزای چند ورودی تا زمان پایان اعتبار می‌توان به دفعات به این منطقه وارد یا از آن خارج شد.

ویزای محدود شینگن چیست؟

ویزای محدود شینگن صرفا در کشور صادرکننده اعتبار دارد و دارنده‌ی ویزا فقط اجازه‌ی ورود به آن کشور یا در شرایط خاص به کشورهای دیگری که در هنگام درخواست ویزا مشخصا از آن‌ها نام برده است، دارد. ویزای محدود به‌جز موارد ذکرشده، در دیگر کشورهای شینگن به رسمیت شناخته نمی‌شود.

ویزای ملی شینگن چیست؟

ویزای ملی در دو نوع تک ورودی و چند ورودی صادر می‌شود. نوع تک ورودی برای افرادی مناسب است که با هدف و محدوده‌ی زمانی مشخص قصد اقامت در یکی از کشورهای شنیگن را دارند و بعد از این مدت می‌خواهند به کشور خودشان بازگردند. از طرف دیگر ویزای ملی چند ورودی به دارنده اجازه می‌دهد که بدون نیاز به هیچ مجوز یا ویزای دیگری به تمام کشورهای منطقه‌ی شینگن مسافرت کند.

آیا می‌توان با یک ویزای شینگن به بیش از یک کشور عضو پیمان شینگن مسافرت کرد؟

بعد از صدور ویزا و تا قبل از تمام ‌شدن اعتبار زمانی آن، دارنده‌ی ویزا می‌تواند در تمام منطقه‌ی شینگن تردد یا اقامت کند.

در چه محل‌هایی می‌توان برای اخذ ویزای شینگن درخواست داد؟

در همه‌ی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای شینگن در سراسر دنیا. در صورتی که متقاضی قصد مسافرت به یک کشور خاص در منطقه‌ی شینگن داشته باشد باید درخواست خود را به مستقیما به سفارتخانه یا کنسولگری کشور مقصد ارائه کند.

برای سفر به بیش از یک کشور شینگن، در سفارتخانه کدام کشور باید درخواست ویزا را ارائه کرد؟

اگر هدف متقاضی مسافرت به بیش از یک کشور عضو پیمان شینگن است، توصیه می‌شود درخواست ویزا به سفارتخانه یا کنسولگری کشوری ارائه شود که متقاضی بیشتر مدت سفر را در آن خواهد گذراند. متقاضی باید این کشور را با عنوان مقصد اصلی خود معرفی کند.

شرایط ویزای شینگن؟

هر متقاضی ویزای کشورهای عضو پیمان شینگن حتما باید برای انجام مصاحبه‌ی حضوری و ارائه‌ی فرم درخواست ویزا به همراه همه‌ی مدارک ضروری بر اساس قوانین و مقررات، از سفارتخانه یا کنسولگری کشور مقصد وقت قبلی بگیرد. متقاضی حتما باید دارای پاسپورت معتبری باشد که از صدور آن کمتر از ۱۰ سال می‌گذرد و تا پایان اعتبار آن ۶ ماه باقی مانده است.

مدارک ویزای شینگن

مدارک ویزا شینگن: همه کشورهای عضو پیمان شینگن تقریبا مدارک یکسانی برای صدور ویزا از متقاضیان درخواست می‌کنند. البته تفاوت‌های اندکی نیز در جزییات وجود دارد و برای صدور ویزای بعضی از کشورها علاوه بر مدارک احراز هویت اصلی و وضعیت اقتصادی متقاضی، اسناد دیگری نیز موردنیاز است. در ادامه به معرفی الگوی مشترک مدارک موردنیاز برای ویزای شینگن و توصیه‌های مهم برای ارائه‌ی صحیح و بدون نقص این مدارک می‌پردازیم. فرم درخواست ویزا که باید کامل و بدون نقص پر شده و همه‌ی محل‌های موردنظر امضاء شود. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید و جدید مشابه با عکس گذرنامه (سایز عکس بسته به نوع سفارتخانه متفاوت است). گواهی اشتغال به کار سند مالکیت پرینت حساب بانکی به اعضای هر نفر ۴۰ میلیون تومان با مهر و امضای شعبه داشتن پاسپورت با ۳ ماه اعتبار بعد از تاریخ شروع سفر و حداقل دو صفحه‌ی خالی و همین‌طور کپی همه‌ی ویزاهای قبلی. پرینت رزرو بلیت برگشت که در زمان ورود به کشور مقصد به مأموران گمرک ارائه می‌شود. خرید بلیت برگشت تا قبل از تائید ویزا توصیه نمی‌شود. بیمه‌ی درمانی مسافرتی با پوشش کامل خدمات درمانی از جمله معرفی بیمارستان‌های طرف قرارداد در کشور مقصد و تضمین برگرداندن شخص به وطن در صورت بروز فوریت پزشکی. شرکت بیمه‌ی طرف قرارداد باید هزینه‌های درمانی تا سقف ۳۰ هزار یورو را تقبل کند و همین‌طور مورد تائید همه‌ی کشورهای پیمان شینگن باشد. قرارداد بیمه مسافرتی باید قبل از دریافت ویزا منعقد شود ولی بهتر است محتوای آن به شکلی باشد که متقاضی در صورت عدم دریافت ویزا بتواند آن را لغو کند. در مورد کودکان و افراد زیر سن قانونی، مدارک بیشتری موردنیاز است که به ترتیب زیر هستند: گواهی تولد فرم درخواست ویزا امضاشده توسط پدر و مادر (اگر حضانت کودک به عهده‌ی یکی از والدین است، حکم رسمی دادگاه باید به همراه فرم درخواست ارائه شود؛ اگر کودک به‌تنهایی مسافرت می‌کند، حکم محضری رضایت والدین امضاشده توسط پدر و مادر یا کفیل قانونی باید به فرم درخواست پیوست شود). گفتنی است کلیه مدارک باید دارای ترجمه رسمی باشند. همچنین، بسته به نوع ویزایی که برای آن درخواست می‌دهید یک سری مدارک دیگر نیز باید به همراه فرم درخواست ویزای شینگن ارائه کنید. در ادامه به اطلاعات کامل در مورد همه‌ی مدارک موردنیاز برای انواع مختلف ویزای شینگن می‌پردازیم. ویزای ترانزیت فرودگاهی ویزای معتبر آخرین کشوری که متقاضی به آن مسافرت کرده است. (در صورت وجود)· بلیت هواپیمای آخرین کشوری که متقاضی به آن مسافرت کرده است. ویزای ترانزیت ویزای معتبر آخرین کشوری که متقاضی به آن مسافرت کرده است. (در صورت وجود). بلیت وسیله حمل‌ و نقل آخرین کشوری که متقاضی به آن مسافرت کرده است. ویزای توریستی (ملاقات با دوستان و بستگان) پرینت وضعیت حساب بانکی (ترجیحا شش ماه قبل از درخواست ویزا)؛ اگر حساب بانکی ندارید و با موجودی حساب شما کفاف هزینه‌های سفر را نمی‌دهد، می‌توانید یک گواهی رسمی حمایت مالی امضا شده توسط دوست یا خویشاوند خود در کشور مقصد و مورد تائید مقامات رسمی محل اقامت آن‌ها ارائه کنید. در هنگام درخواست ویزا باید نسخه اصلی این گواهی را به همراه داشته باشید. نامه‌ای شامل شرح کلی، هدف، مدت و زمان‌بندی بخش‌های مختلف سفر و همین‌طور اطلاعات شخصی متقاضی. در اولین سفر توریستی به کشورهای پیمان شینگن مدارک زیر ضروری است: اظهارنامه مالیات بر درآمد سه سال قبل از سفر تأییدیه‌ی گرفتن وقت قبلی برای مصاحبه گواهی رسمی احراز هویت حقیقی (شخص) یا حقوقی (شرکت) · توصیه‌نامه‌ی کارفرما · برای صاحبان شرکت‌ها و مشاغل ثبت‌شده، ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی و آخرین گزارش حساب بانکی مشترک الزامی است. پرینت رزرو بلیت هواپیما (همان‌طوری که قبلا گفته شد، خرید بلیت تا قبل از تائید ویزا توصیه نمی‌شود) · یک سری مدارک دیگر که بسته به کشور مقصد مشخص می‌شود. مدارک خاص ویزای توریستی برای ملاقات دوستان یا خویشاوندان اگر متقاضی خود شخصا هزینه‌های سفر را به عهده بگیرد، باید با ارائه مدارک معتبر تمکن مالی خود را اثبات کند و در غیر این صورت یکی از شهروندان ساکن کشورهای عضو پیمان شینگن (در این مورد دوست یا آشنای متقاضی) باید با ارائه مدارک رسمی مورد تائید مقامات محل سکونت، هزینه‌های سفر را تقبل کند. ارائه‌ی یک دعوت‌نامه از طرف دوست یا آشنای ساکن کشورهای شینگن الزامی است. اگر متقاضی شخصا هزینه‌های سفر را تأمین کند، فقط نام، آدرس محل سکونت و کپی پاسپورت دوست یا آشنای شهروند رسمی کشور مقصد باید به همراه مدارک ارائه شود. اگر دوست یا آشنای متقاضی شهروند رسمی کشورهای عضو پیمان شینگن نباشد، ارائه‌ی کپی مجوز اقامت او در کشور مقصد الزامی است. مدارک خاص ویزای توریستی بدون ملاقات دوستان یا خویشاوندان گزارش حساب بانکی متقاضی (ترجیحا ۶ ماه قبل از درخواست) · شرح کامل برنامه‌ی سفر، مقصدهای موردنظر و رزرو هتل یا دعوت‌نامه‌ی رسمی از طرف یک شهروند ساکن کشورهای شینگن مسافرت با اهداف تجاری ارائه‌ی یک نامه برای توضیح دلیل سفر به کشورهای شینگن· توضیح کتبی مختصر در مورد محل کار متقاضی (شرکت خصوصی یا سازمان رسمی)· مدارک موردنیاز جهت اثبات ثبت و فعال بودن شرکت (اساسنامه، روزنامه رسمی، پروانه تأسیس، پروانه کسب، کارت بازرگانی، اسناد بیمه تأمین اجتماعی و ...)· آخرین گزارش حساب‌های بانکی · یک نامه از طرف کارفرما حاوی توضیحات دقیق در مورد هدف از مسافرت و مراحل مختلف سفر در کشورهای شینگن. یک دعوت‌نامه‌ی رسمی از طرف شرکای تجاری در کشورهای شینگن که رونوشت آن برای سفارتخانه یا کنسول گری کشور متقاضی در کشور مقصد فکس شده باشد. این دعوت‌نامه باید مربوط به همایش‌ها، جلسه‌های کاری یا هر نوع رویداد برگزارشده توسط شرکای تجاری متقاضی ویزا باشد. در نامه‌ی کارفرما یا دعوت‌نامه‌ی شریک تجاری باید به‌وضوح آمادگی هر دو طرف یا یکی از آن‌ها برای تأمین همه‌ی هزینه‌های متقاضی در طول سفر ذکر شده باشد. مدارک رزرو هتل و بلیت هواپیما· هر مدرکی که وجود رابطه‌ی کاری شامل برگزاری رویدادهای مشترک بین دو شرکت را در گذشته اثبات می‌کند. مسافرت با اهداف آموزشی گواهی ثبت‌نام در مؤسسات آموزشی واجد شرایط که در کشورهای شینگن واقع شده‌اند. مسافرت برای اهداف متفرقه یا مسافرت کوتاه‌مدت (سفر برای شرکت در یک رویداد جهانی یا گشت‌وگذار با هدف قابل‌قبول) دعوت‌نامه برای متقاضی· بلیت ورودی برای مناسبت‌های خاص (در صورت وجود)· اگر سفر برای ثبت‌نام در یک رویداد مشخص انجام می‌شود، متقاضی باید در یک نامه جزییات دقیق محل اقامت و برنامه‌ی سفر را اعلام کند. ارائه‌ی مدرکی برای اثبات دلیل سفر نیز الزامی است. مسافرت با هدف تحصیل در این مورد متقاضی باید دو فرم درخواست پر کند. نامه‌ی پذیرش در دانشگاه، کالج یا مدرسه‌ای در کشورهای شینگن· مدرکی برای اثبات وجود شخصی که هزینه‌ها و محل اقامت متقاضی در مدت حضور در کشورهای شینگن را تأمین کند. مسافرت برای استخدام در این مورد نیز متقاضی باید دو فرم درخواست پر کند. ارائه‌ی قرارداد استخدام بین متقاضی و کارفرمایی که در کشورهای عضو پیمان شینگن فعالیت می‌کند. مسافرت با هدف اقامت دائمی در کشورهای شینگن بعد از ازدواج با یکی از شهروندان این کشورها در این حالت نیز متقاضی باید دو فرم درخواست پر کند· کپی برابر اصل (تائید شده توسط مراجع قانونی) سند رسمی ازدواج· کپی پاسپورت همسر متقاضی درصورتی‌که او شهروند رسمی کشورهای شینگن باشد. اگر همسر متقاضی شهروند رسمی کشورهای شینگن نیست و فقط در یکی از این کشورها زندگی می‌کند، کپی مجوز رسمی اقامت او باید ارائه شود.

از کجا می‌توان فرم درخواست ویزای شینگن را تهیه کرد؟

فرم درخواست ویزای شینگن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید. این فرم در همه‌ی کشورهای منطقه شینگن فرمت یکسانی دارد. چگونه باید فرم درخواست ویزای شینگن را پر کرد؟ فرم درخواست ویزا می‌تواند به صورت دست‌نویس یا تایپی پر شود. فرم حتما باید کاملا پر شود و هیچ جای خالی در آن نباشد. اگر متقاضی احساس می‌کند که پر کردن قسمتی از فرم درخواست شامل حال او نمی‌شود، باید جای خالی را با عبارت NA (بدون جواب - No Answer) پر کند.

آیا متقاضی باید حتما مدارک موردنیاز را شخصا به سفارتخانه یا کنسولگری تحویل بدهد؟

بله. مدارک موردنیاز برای درخواست ویزا باید حتما توسط خود متقاضی و در جریان مصاحبه حضوری به مسافرت خانه یا کنسولگری ارائه شود.

آیا برای مصاحبه حضوری در هر زمان دلخواه می‌توان به سفارتخانه یا کنسولگری مراجعه کرد یا باید حتما وقت قبلی گرفته شود؟

این مسئله به ضوابط و مقررات سفارتخانه یا کنسولگری مورد نظر بستگی دارد ولی معمولا برای مصاحبه حضوری، گرفتن وقت قبلی از طریق ایمیل یا با تماس تلفنی ضروری است. با این حال برای حصول اطمینان و اطلاعات بیشتر باید با سفارتخانه یا کنسولگری موردنظر تماس گرفت.

گرفتن ویزای شینگن چقدر هزینه دارد؟

آیا ممکن است که برای درخواست ویزا به جز مدارک اجباری، مدرک دیگری نیز درخواست شود؟

بله. برای درخواست ویزای شینگن به جز مدارک اجباری و یکسان برای همه‌ی کشورها، ممکن است بسته به نوع ویزا چندین مدرک دیگر نیز از متقاضی درخواست شود.

آیا می‌توان قبل از صدور ویزای شینگن بلیت هواپیما خرید؟

نه. یکی از مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا پرینت رزرو بلیت هواپیما است ولی قطعی کردن خرید بلیت قبل از صدور ویزا به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود مگر به دلایل مختلف چاره‌ای جز این کار نباشد.

اگر متقاضی دوست یا خویشاوندی در کشورهای شینگن داشته باشد، چگونه می‌تواند وجود او را به سفارتخانه یا کنسولگری اثبات کند؟

اگر متقاضی برای ویزای شینگن توریستی ملاقات با دوستان و خویشاوندان ساکن در منطقه‌ی شینگن درخواست بدهد، چند مدرک دیگر باید برای اثبات این ادعا به درخواست ضمیمه شوند. دعوت‌نامه‌ی رسمی از طرف دوست یا خویشاوند ساکن یکی از کشورهای شینگن · اگر متقاضی شخصا هزینه‌های سفر خود را تأمین می‌کند، باید مدرکی برای اثبات تمکن مالی خود ارائه دهد ولی در صورتی که دوست یا خویشاوند متقاضی هزینه سفر را تقبل کند باید یک گواهی معتبر تأمین هزینه (مورد تائید رسمی مقامات محل اقامت دوست یا خویشاوند ساکن کشورهای شینگن) به مدارک درخواست ویزا ضمیمه شود. اگر متقاضی شخصا هزینه‌های سفر خود را تأمین کند، نام، آدرس و کپی پاسپورت دوست یا خویشاوند ساکن یکی از کشورهای شینگن به مدارک درخواست ویزا اضافه می‌شود. در صورتی که دوست یا خویشاوند متقاضی شهروند رسمی کشورهای شینگن نباشد، ارائه‌ی کپی مجوز اقامت او الزامی است.

آیا در هنگام درخواست ویزای شینگن، ارائه‌ی کپی ویزاهای قبلی ضروری است؟

بله. در صورت وجود باید حتما ارائه شود. بررسی و تائید درخواست ویزای شینگن چقدر زمان می‌برد؟ با وجود اینکه بررسی و تائید ویزا فقط به ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان نیاز دارد ولی درواقع روال دریافت پاسخ توسط متقاضی وقت بسیار بیشتری می‌گیرد که معمولا ۱۴ روز و برای بعضی از کشورهای سخت‌گیر ۲۱ روز است.

آیا متقاضی می‌تواند در کشوری به جز محل اقامت خود برای گرفتن ویزای شینگن درخواست بدهد؟

بله. ولی در این صورت ارائه‌ی دلیل منطقی و قابل‌قبول برای این اقدام ضروری است. برای تمدید اعتبار ویزای شینگن چه باید کرد؟ در صورت وجود دلایل قابل‌اثبات و مستند شخصی، شغلی، پزشکی یا سایر موارد، متقاضی می‌تواند به مؤسسات مربوطه در یکی از کشورهای شینگن مراجعه کرده و برای تمدید ویزا درخواست بدهد.

آیا برای گرفتن ویزای شینگن بیش از ۹۰ روزه به مدارک بیشتری نیاز است؟

بله. برای گرفتن ویزای طولانی‌مدت شینگن یا ویزای نوع D، با توجه به ماهیت سفر، به جز مدارک اجباری ارائه‌ی چندین مدرک دیگر نیز ضروری است.

اقامت دائمی شینگن به چه معناست؟

اقامت دائمی مستلزم داشتن نوعی ویزا است که به دارنده اجازه می‌دهد، برای مدت نامحدود در کشوری به جز موطن خود اقامت کند. این شخص اصطلاحا مقیم نامیده می‌شود.

آیا با داشتن مجوز اقامت می‌توان به همه‌ی کشورهای شینگن مسافرت کرد؟

مجوز اقامت به دارنده اجازه می‌دهد که آزادانه و بدون نیاز به هرگونه ویزا یا مجوز دیگر، به همه‌ی کشورهای شینگن مسافرت کند ولی خروج و ورود دوباره به منطقه‌ی شینگن حتما باید با هماهنگی و آگاهی مسئولان مربوطه انجام شود.

اگر کشور مقصد در محل اقامت متقاضی سفارتخانه با کنسولگری نداشته باشد، برای درخواست ویزای شینگن چه باید کرد؟

در چنین شرایطی متقاضی می‌تواند درخواست خود را به سفارتخانه یا کنسول‌گری کشور دیگری که به عنوان نماینده و حافظ منافع کشور مقصد فعالیت می‌کند، ارائه دهد.

آیا متقاضی زیر سن قانونی می‌تواند ویزای شینگن بگیرد؟

بله. ولی پدر و مادر یا قیم قانونی باید حتما فرم درخواست ویزا را امضا کنند. اگر والدین متقاضی از هم جدا شده باشند ولی حضانت فرزند به عهده هر دوی آن‌ها باشد، بازهم به امضای هر دو نیاز است. در صورتی که حضانت فرزند به عهده‌ی یکی از والدین باشد، فرم درخواست فقط توسط سرپرست قانونی (پدر یا مادر) امضا می‌شود.

بیمه مسافرتی شینگن چیست؟

هدف اصلی بیمه‌ی مسافرتی، پوشش کامل هزینه‌های درمانی در هنگام مجروح شدن یا بروز بیماری غیرمنتظره در طول سفر است. علاوه بر هزینه‌های درمانی، بیمه مسافرتی باید خسارت‌های ناشی از گم شدن یا صدمه دیدن لوازم مسافر در کشورهای مبدأ و مقصد و همین‌طور تمام مسیر را تأمین کند.

از کجا می‌توان بیمه مسافرتی تهیه کرد؟

قرارداد بیمه مسافرتی باید با مؤسسات معتبر بیمه و مورد تائید کشورهای شینگن برای تمام طول مدت سفر منعقد شود. بسته به نوع خدمات موسسه بیمه، قرارداد را می‌توان به صورت آنلاین و یا حضوری تنظیم کرد.

آیا همه مسافران منطقه‌ی شینگن به بیمه‌ی مسافرتی نیاز دارند؟

همه‌ی کسانی که برای محدوده‌ی زمانی مشخص قصد سفر به کشورهای شینگن دارند و برای هر نوع مسافرت از جمله سفرهای انفرادی، گروهی، گردشگری، تجاری و ...، باید حتما در تمام مدت حضور در منطقه‌ی شینگن تحت پوشش بیمه‌ی مسافرتی باشند.

آیا قرارداد بیمه‌ی مسافرتی هزینه‌ی صدمات ناشی از شرکت در ورزش‌های خطرناک را پوشش می‌دهد؟

نه. این مورد یکی از محدودیت‌های بیمه‌ی مسافرتی است. البته در قبال پرداخت هزینه‌ی بیشتر می‌توان قرارداد بیمه‌ای تهیه کرد که این مورد را پوشش بدهد.

ویزای شینگن , ویزا شینگن , ویزا شنگن , شینگن , شنگن ویزای شینگن تضمینی , ویزای شینگن فوری , اخذ ویزای شینگن , مدارک ویزای شینگن , گرفتن ویزای شینگن , قیمت ویزای شینگن , ویزای شینگن شیراز , ویزای شینگن آلمان , ویزای شینگن فرانسه , ویزای شینگن ایتالیا , ویزای شینگن هلند , ویزای شینگن ارزان

مرجع ویزا شینگن